הרגלים רעים בשימוש ב-MS Project

תקציר מספר הרגלים שכדאי להיפטר מהם שיוך משימה אחת למספר חברי צוות – במקום לפצל למשימות אישיות גרעיניות יותר עדכון התקדמות במשימות באחוזי ביצוע – במקום לעדכן שעות שנותרו לסיום המשימה במקביל לעדכון השעות שהושקעו כבר יצירת תלויות משאביות – במקום תלויות רק במקום שבו הן אכן מהותיות מבחינה נושאית יצירת מרווח בתלויות – במקום …

מהו גודל הצוות האופטימלי?

תקציר לגודל הצוותים והמבנה שלהם ישנה חשיבות מכרעת בהצלחה של פרויקטים. אבל משום מה, בהקשר זה, מנהלים מדברים בדרך-כלל בשפת האילוצים. התפקיד שלנו כמנהלים הוא לנהל ולהתמודד עם האילוצים ולא להיכנע להם, במיוחד כאשר אלה אינם משרתים אותם.אני ממליץ, במידת האפשר, לחלק את העבודה לצוותים של 3 עובדים.ובכל מקרה, נעדיף תמיד צוותים קטנים יותר מאשר …