הרגלים רעים בשימוש ב-MS Project

תקציר מספר הרגלים שכדאי להיפטר מהם שיוך משימה אחת למספר חברי צוות – במקום לפצל למשימות אישיות גרעיניות יותר עדכון התקדמות במשימות באחוזי ביצוע – במקום לעדכן שעות שנותרו לסיום המשימה במקביל לעדכון השעות שהושקעו כבר יצירת תלויות משאביות – במקום תלויות רק במקום שבו הן אכן מהותיות מבחינה נושאית יצירת מרווח בתלויות – במקום …